Kiss Gábor Ferenc

ügyvezető
+ 36 30 314 2323
kiss.gabor [@] enrawell.eu

Kiss Gábor Ferenc fejlesztéspolitikai szakemberként évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik pályázati projektek előkészítése és megvalósítása, támogatási programok és pályázatok értékelése, stratégiaalkotás, stratégiai tanácsadás és kutatási projektek lebonyolítása terén. Az általa kezelt vagy részvételével megvalósított, főképp vállalati, önkormányzati és egyetemi projektek összértéke meghaladja a 7 milliárd forintot.

Egyetemi tanulmányait 2008-ban fejezte be a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol jelenleg doktori tanulmányait folytatja, kutatási területe az Európai Unió kohéziós politikája. 2010 óta a Budapesti Corvinus Egyetem „EU támogatások, pályázatírás és menedzsment” című tárgyának óraadója, pályázatírás témában a Budapesti Gazdasági Egyetemen is vezetett korábban kurzust.

Az Enrawell cégcsoporthoz 2012-ben csatlakozott, 2013 óta ügyvezető, 2015 óta társtulajdonos. 2018 óta egy nemzetközi pályázatok terén aktív civil szervezet, a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány elnöki tisztjét is betölti. Házas, egy fiúgyermek büszke apja. Szabadidejét a családnak és a sportnak szenteli.

Elkötelezetten hisz a támogatások észszerű, hatékony és szabályos felhasználásában, a téma fontosságára nyilvános felszólalásain is nagy hangsúlyt helyez. Munkája során olyan partnereket és projekteket keres, ahol valós értékek teremtése a cél.

Mottója: „A támogatások elköltése önmagában nem érdem. A fejlődésben hiszünk.”

2008-ban közgazdászként végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának doktorandusza. Nyelvismeret: angol, spanyol.

Fő szakterületei:

  • Kohéziós politika
  • Előcsatlakozási alapok
  • Foglalkoztatáspolitika
  • Külgazdaság
  • Kvantitatív és kvalitatív kutatások

Lojalitás. Elkötelezettség. Bizalom. A fejlődésben hiszünk.

https://www.facebook.com/Enrawell/
https://goo.gl/maps/g8ko8HVqS4D6Sh4v8