dr. Nagy Gyula

senior szakértő
nagy.gyula [@] enrawell.eu

A Szegedi Tudományegyetem adjunktusa, számos hazai és nemzetközi fejlesztési projekt vezetője, senior szakértője.

2011-ben Geográfus mesterdiplomát szerzett terület- és településfejlesztés szakirányon a Szegedi Tudományegyetemen, 2015-ben fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos továbbképzésen vett részt a CLIMCAP projekt keretében. 2019-ben abszolvált a Pécsi Tudományegyetem Településmérnök mesterszakán. 2020-ban védte meg doktori disszertációját. Kutatási témája az ipari és környezeti katasztrófák településképi és társadalmi hatásait dolgozta fel. Szakterülete a társadalom- és településföldrajz, kutatásai a társadalmi egyenlőtlenségek települési-térbeli megnyilvánulásának vizsgálatára és a településfejlesztés- és rendezés hazai gyakorlatainak feltárására irányulnak.

2012 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, ahol városfejlesztést, területfejlesztést, települési geoinformatikát és projektmenedzsmentet oktat magyar és angol nyelven. Az SZTE Smart rendszerek kutatóintézetének tagja és a Geoscience based smart city solutions kutatócsoportjának koordinátora. Számos hazai projekt résztvevője, szakértője, szakmai vezetője és megvalósítója (ÁROP, TÁMOP, EFOP, GINOP) . 2018-2019 között a Külgazdasági és Külügyminisztrérium külső szakértője, a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda szakértője. 2019-2021 között Szeged Megyei Jogú Város Danube Transnational Programme keretében megvalósult REDISCOVER projekt szakértője, melyben a zsidó kulturális örökség újrafelfedezése által nyújtott turisztikai, térségi és települési fejlesztési lehetőségeketet segített feltárni és programozni. 2021-től a lakossági participáción alapuló zöld fejlesztéssel kapcsolatos PHOENIX elnevezésű H2020-as EU projekt koordinátora és egyik szakmai megvalósítója. 2015 óta több térségi- és települési fejlesztési valamint stratégiai dokumentum szerzője.

A Magyar Urbanisztikai Társaság és a Magyar Földrajzi Társaság tagja. 2015-ben az SZTE TTIK Kar Kiváló Oktatója díjjal tüntették ki, kiemelkedő témavezetői tevékenységéért 2019-ben és 2021-ben Dékáni Dicséretet kapott. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2021-es Mestertanári kitüntetés jelöltje.

Lojalitás. Elkötelezettség. Bizalom. A fejlődésben hiszünk.

https://www.facebook.com/Enrawell/
https://goo.gl/maps/g8ko8HVqS4D6Sh4v8